Adquisició del llenguatge: primeres etapes


L'adquisició del llenguatge en els infants segueix una serie de fases que s'inicien des de la fase prelingüística en la qual la comunicació encara no és verbal i es refereix a l'utilització de gestos, mirades, somriures, ... com a eines bàsiques de comunicació i que més endavant a mesura que vagi evolucionant la comunicació del nen s'anirà convertint en més complexe. Aix´ñi d'aquesta manera el nen començarà la seva comunicació verbal en el moment en que sigui capaç d'expressar la seva primera paraula o dit d'altre manera quan els seus pares o aquells que són referents importants per a ell interpretin aquest sons com una paraula en sí.
A partir d'aquí les produccions verbals aniran sent cada cop més complexes en quant a la seva qualitat i més amplies en quant a la seva quantitat, de fet podem dir que el nostre llenguatge va evolucionant al llarg de tota la nostre vida, ja que generalment som capaços d'anar aprenent nou vocabulari o noves formes d'expressió en funció de les necessitats que ens apareguin en la nostra vida. Pot ser un dels moments més claus en el desenvolupament del llenguatge dels infants és quan consegueixen narrar o explicar alguna vivència de forma ordenada temporalment i amb els referents espacials necessaris per a que el seu receptor pugui compendre adequadament el seu missatge. Aquest moment dificilment es donarà abans dels 5 o 6 anys i sovint també podrà ser una mica més enllà.
A continuació us proposem una petita presentació que fa esment de les diferents etapes en l'adquisició del llenguatge, les quals ens poden servir de referència per a valorar les adquisicions dels nens i veure si el seu moment evolutiu es correspon amb allò que li pertoca per edat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada