¿Que és un Retràs Simple del Llenguatge?


Un retràs simple del llenguatge es caracteritza per un retard en el llenguatge del nen, es a dir, que la seva evolució en relació al llenguatge no es dona conforme a allò esperat en funció de la seva edat cronològica. Generalment, el retard sol presentar-se en una o més àrees del llenguatge, resultant especialment destacables les alteracions en relació a la fonologia (pronuncia) i la sintaxis (la generació d'oracions). Presentant-se d'aquesta manera sovint dificultats en l'articulació dels sons i per altre banda en l'estructuració del llenguatge, resultant l'afectació més comú la simplificació de les oracions, presentant pocs elements o bé les dificultats en les flexions dels verbs. A continuació podeu veure els temps d'adquisició dels fonemes en l'expressió en els nens:
D'aquesta manera entenem el Retràs Simple del Llenguatge com una evolució més lenta en l'adquisició dels diferents elements que composen el llenguatge, sense considerar-ho d'aquesta manera una patologia. Es consideraria un trastorn en el moment en que sorgixissin alteracions que no es troben previstes a nivell evolutiu.
Tot seguit podeu veure una presentanció que us indicarà els símptomes més comuns del REtard Simple del Llenguatge:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada