Servei de Logopèdia a Domicili


Us presentem el servei de logopèdia a domicili, aquest servei facilita a les families el tractament logopèdic d'infants i adults a domicili, sense haver de desplaçar-se, amb uns horaris amotllats a les seves necessitats. Sempre amb una garantia de qualitat, amb serveis proporcionats per professionals Diplomats en Logopèdia, col·legiats al Col·legi de Logopedes de Catalunya.
Els nostres serveis donen resposta a les diferents dificultats que poden presentar els adults i els infants en relació al llenguatge en les seves diferents vessants.

Tractaments infantils
En aquest sentit es proporcionen tractament als diferents trastorns del llenguatge que poden patir els nostres infants:
- Dislalies funcionals (dificultats en l'articulació)
- Retard del llenguatge
- Trastorns del llenguatge oral
- Disfonies (Trastorns de la veu)
- Trastorns de la lectura i l'escriptura
- Dislexia
De la mateixa manera, el servei de logopedia es fa extensiu a persones d'edat adulta que pateixen problemes de veu, d'articulació o bé derivats d'accidents o lesions en el Sistema Nervios Central. Facilitant d'aquesta manera l'accés als tractaments dels pacients sense haber de desplaçar-se o podent realitzar la seva terapia dintre del seu entorn quotidia. Dintre del tractament d'adults tractem les següents patologies:
- Afasies
- Alexia
- Afonies
- Disfonies¿Com funciona el servei de Logopèdia a domicili?
El funcionament del servei de Logopèdia a domicili té un carácter professional que vé guiat per un diagnòstic o valoració inicial realitzat per un professional experimentat de la logopèdia, amb la finalitat d'establir les possibles causes (si s'escau) de les dificultats, així com les vies de tractament d'aquestes.
Aquest diagnòstic es serveix tant de la informació proporcionada per d'altres professionals, si hi ha d'altres professionals implicats (otorrinolaringoleg, ortodentista, mestre, ...), com de la informació proporcionada per la familia, així com de la valoració que realitza el professional de Logopèdia a domicili del propi pacient.
Un cop finalitzat el procés diagnòstic, aquest és comunicat a la familia i/o al propi pacient (en cas d'adults) i s'estableixen les vies d'intervenció, el nombre de sessions setmanals i la necessitat de la participació d'altres professionals en cas de que es consideri necessari. Convé remarcar que a part de la devolució oral dels resultats de l'exploració es realitza un informe dels aspectes avaluats.
El darrer pas i, probablement, el més important esdevé la intervenció directe amb el pacient, supervisada sempre per un altre professional de Logopèdia a domicili, amb la finalitat de garantir la qualitat del nostre servei.
A continuació us presentem un quadre resum del funcionament del nostre servei:

Actualment, prestem el nostres serveis de Logopèdia a la provincia de Barcelona, en concret a les següents poblacions:
 • Barcelona
 • Sabadell
 • Terrassa
 • Santa Coloma de Gramanet
 • Badalona
 • Montcada i Reixac
 • Barberà del Vallés
 • L'Hospitalet  de Llobregat
 • Sant Joan Despí
 • Masquefa
 • Martorell
 • Sant Boi del Llobregat
 • Mataró
 • Tiana
 • L'Ametlla del Vallés
 • Sant Cugat del Vallés
 • Molins de Rei
 • Corbera
 • Castellar del Vallés
 • Sant Vincenç dels Horts
 • El Prat de Llobregat
 • Canet de Mar

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE O ENS VOLEU FER QUALSEVOL TIPUS DE PREGUNTA CONTACTEU AMB NOSALTRES