Presentació del servei logopedia a domicili


Us presentem el servei de logopedia a domicili, aquest servei facilita a les families el tractament logopèdic dels seus fills a domicili, sense haver de desplaçar-se, amb uns horaris amotllats a les seves necessitats. Sempre amb una garantia de qualitat, amb serveis proporcionats per professionals Diplomats en logopedia. En aquest sentit es dona tractament als diferents trastorns del llenguatge que poden patir els nostres infants:

- Dislalies funcionals (dificultats en l'articulació)

- Retard del llenguatge

- Trastorns del llenguatge oral

- Trastorns de la lectura i l'escriptura

- Dislexia

- Disortografia

De la mateixa manera, el servei de logopedia es fa extensiu a persones d'edat adulta que pateixen problemes de veu, d'articulació o bé derivats d'accidents o lesions en el Sistema Nervios Central. Facilitant d'aquesta manera l'accés als tractaments dels pacients sense haber de desplaçar-se o podent realitzar la seva terapia dintre del seu entorn quotidia. Dintre del tractament d'adults tractem les següents patologies:

- Afasies

- Alexia

- Afonies

- Disfonies

- Disfemia (tartamudesa)

¿Com funciona el servei de logopedia a domicili?

El funcionament del servei de logopedia a domicili té un carácter professional que ve guiat per un diagnòstic o valoració inicial realitzat per un professional experimentat de la logopedia, amb la finalitat d'establir les possibles causes (si s'escau) de les dificultats, així com les vies de tractament d'aquestes. Aquest diagnòstic es serveix tant de la informació proporcionada per d'altres professionals si hi ha d'altres professionals implicats (otorrinolaringoleg, ortodentista, mestre, ...) com de la informació proporcionada per la familia, així com de la valoració que realitza el professional de logopedia a domicili del propi pacient.

Un cop finalitzat el procés diagnòstic, aquest és comunicat a la familia i/o al propi pacient (en cas d'adults) i s'estableixen les vies d'intervenció, el nombre de sessions setmanals i la necessitat de la participació d'altres professionals en cas de que es consideri necessari.

El darrer pas i probablement el més important esdevé la intervenció directe amb el pacient, supervisada sempre per un altre professional de logopedia a domicili, amb la finalitat de garantir la qualitat del nostre servei.

A continuació us presentem un quadre resum del funcionament del nostre servei:

SI TENIU QUALSEVOL DUBTE O ENS VOLEU FER QUALSEVOL TIPUS DE PREGUNTA CONTACTEU AMB NOSALTRES

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada