Alteracions de les Articulacions Temporo - Mandibulars (ATM)


La articulació tempo-mandibular permet moviments funcionals de la boca necessaris per a l´ alimentació i la parla. Quan es presenta una disfunció en aquesta articulació es limita la mobilitat de la boca i també la funcionalitat de la persona afectada. Les alteracions més comuns són:

· Síndrome de l´ articulació tempo-mandibular

· Fractures

· Luxacions

· Bruxisme

· Artritis

Totes aquestes alteracions es caracteritzen per;

· Dolor

· Inflamació

· Limitació de la mobilitat articular

· Desequilibri muscular.

SÍNDROME DE LA ARTICULACIÓ TEMPO-MANDIBULAR

És un estat dolorós que afecta a l´ articulació tempo-mandibular encarregada de permetre els moviments de la boca. La malaltia afecta als músculs que envolten l´ articulació i els de la columna cervical. Aquest síndrome es caracteritza perquè causa diferents tipus d´ alteracions a més de les esmentades anteriorment:

· Espasmes musculars

· Chasquidos al moure l´ articulació

· Sensació de bloqueig

· Limitació del moviment

Moltes vegades la causa exacta del síndrome no és clara. Les possibles causes inclouen:

- Tensió excessiva.

- Alineació dental defectuosa.

- Moviment desequilibrat de la articulació.

- Posició o desplaçament anormal de la articulació mandibular o del disc.

- Inflamació de la articulació.

- Moviment excessiu o limitat .

- Lesiones traumàtiques de mandíbula o cara.

Els factors que poden donar lloc a aquests tipus d´ alteracions poden ser; l´ estrés, hàbits orals inadequats,), la edat (processos degeneratius en la persona adulta), diferents tipus de patologies (fibromialgia, artritis)o dentadures postisses mal alineades.

Tot i que, normalment, són els fisioterapeutes els encarregats de treballar i rehabilitar aquest tipus d´ alteracions, els logopedes també fem servir mètodes adequats per aconseguir la descontracturació i relaxació d´ aquests músculs per tal que hi hagi una bona mobilitat de tota la zona orofacial i, d´ aquesta manera, millorar les funcions que puguin estar alterades a causa d´ aquesta alteració. Tot això permetrà que, la persona afectada, pugui realitzar funcions bàsiques, com ara, menjar i parlar, de forma natural i sense dolor.

Com treballem els logopedes aquest tipus de disfuncions?

El treball de rehabilitació en aquests casos és senzill, ja que, el que fem és realitzar un massatge orofacial, és a dir, intentem relaxar el màxim possible els músculs de la cara i els de la boca, tant externa com internament. Moltes vegades passa que, un gran esforç, una situació d´ estrés, el bruxisme nocturn, etc, ens deixa bloquejats i, aquest tipus de bloqueig pot manifestar-se de moltes maneres, entre les quals trobem aquest sídrome de l´ articulació tempo-mandibular que pot fer que, un matí al llevar-nos, ens adonem que no podem obrir la boca. És aleshores quan hem de procurar rehabilitar i relaxar tota aquesta tensió.

La rehabilitació de les Articulacions Tempo-mandibulars (ATM) dependrà del grau de tensió que presenti el pacient i , de com aquest, va evolucionant al llarg de les sessions.

A l´ inici del tractament és recomanable realitzar 2 sessions setmanals de mitja hora cada una. A mida que l´ alteració i el dolor desapareguin, les sessions s´ allargaran en el temps.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada