LES RELACIONS FAMILIARS, L’APRENENTATGE DE NORMES I CONDUCTES SOCIALS.

El desenvolupament humà està ubicat en àmbits:
“ Un àmbit és una delimitació de l’espai que es caracteriza per una sèrie d’activitats i relacions interpersonals on es posen en pràctica una sèrie de rols”:

Familiar
Escolar
Treball
Amics

Tenint en compte això, hem d’entendre que els nens adopten diferents tipus de rol depenent de l’àmbit en què es troben, és a dir, no actuaran de la mateixa manera a casa, que a l'escola o amb els amics.
Durant la infància, l’àmbit més important és el familiar, ja que, la familia, és el context social bàsic que permet satisfer les necessitats biològiques, cognitives, emocionals i socials dels nens. D'aquest entorn en dependran també la gran majoria dels aprenentatges socials que realitzarà el nen, especialment la seva manera de relacionar-se amb els demés, així com aspectes tan claus en el desenvolupament com l'autoestima.

A continuació insertem un petit resum sobre la importància que té la familia i com és de bàsica la seva actuació per proporcionar als infants un òptim desenvolupament tant afectiu, com personal i social.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada