Els hàbits lesius per la veu i com evitar-los

A continuació presentem un breu llistat de quins són els hàbit perjudicials per a la nostra veu, hàbits externs i interns, de situacions personals, ambientals, etc. tots aquests, entre molts d’altres són recomanables evitar i/o eradicar, ja que amb el temps, encara que no ho sembli (sobretot els interns, emocionals) a la llarga poden ser molt perjudicials.
Hàbits lesius:
 • El tabac. És lagent més nociu per la mucosa laríngia, irritant-la de tal manera que les cordes vocals perden mobilitat degut a la inflamació de la mucosa.
 • Lalcohol i el cafè, ja que deshidraten les cordes vocals.
 • Menjar excessius picants i menjars massa salats (també massa dolços). I ingerir aliments a temperatures extremes.
 • Substàncies com leucaliptus i determinats caramels, que no són hidratants.
 • Ambients massa secs, contaminats, carregats de fum, aire condicionat, calefacció, etc (ressequen lambient i irriten la mucosa laríngia i els plecs vocals).    
 • Canvis bruscos de temperatura.
 • Parlar en situacions d'estrès emocional, nerviosisme, tensió, etc. La veu està directament relacionada amb les emocions.
 • Parlar durant un temps massa prolongat. En el cas de fer-ho, després farem repòs vocal.
 • Murmurar / xiuxiuejar .
 • Cridar o competir amb el soroll ambiental.
 • Tensar els músculs de la cara, coll, espatlles, laringe, etc.
 • Esforços laringis innecessaris.
 • Aclarir la gola, tossir massa fort i gargamellejar amb esforç, ja que podem danyar els plecs vocals. En comptes de fer-ho, beurem aigua.

Com a logopedes la nostra tasca és recomanar evitar i tallar aquestes conductes perjudicials per la veu. Cóm ho farem?
Facilitant les mesures d'higiene vocal, ja que són un pilar bàsic en l’educació de la veu, ajudant a mantenir-la sana, i són imprescindibles des de l'inici de qualsevol teràpia, ja que agilitzen la recuperació. Per tant, entenem per “higiene vocal” totes aquelles indicacions que, en conjunt, faciliten tant la prevenció dels problemes de la veu, com el manteniment de la salut vocal, també després del tractament. Tot seguit presentem algunes d’elles.
Mesures d’higiene vocal:
 • Alimentació equilibrada. Evitant ingerir aliments massa freds, o massa calents.
 • Respirar tranquil·la i adequadament.
 • Respiració nasal, perquè laire es caldegi i adquireixi la temperatura corporal, i filtri les partícules ambientals (evitar respiració bucal). Mantenir les foses nasals netes i lliures per facilitar aquesta acció.
 • Respectar el descans nocturn. I no menjar en abundància abans danar a dormir.
 • Mantenir la mucosa de la laringe ben hidratada, bevent aigua natural de manera regular durant el dia. Per hidratar la mucosa, a banda de beure aigua, podem fer de tant en tant, inhalacions de vapor (bafs) sense aromes que ressequin, prendre infusions, etc.
 • Fer gàrgares ens és útil en infeccions laríngies. Es faran amb suavitat i amb substàncies no irritants.
 • Fer badalls per relaxar la zona faringo-bucal.
 • Procurar parlar pausadament amb una intensitat moderada, i amb un to clar i còmode.
 • En cas necessari fer exercicis descalfament vocal abans de parlar.
 • Projectar la veu fent ús del suport adequat (independent de la laringe).
 • Utilitzar una postura adequada per parlar: confortable, dreta i simètrica, sense realitzar força amb el coll o la musculatura facial.


Com ja hem comentat, totes aquestes pautes, han d’estar presents en qualsevol tractament vocal i en etapes posteriors a aquest, ja que es poden tornar a caure en mals hàbits i provocar (tant si abans del tractament eren presents, com sino) lesions vocals.
Per la bona evolució  del tractament és necessari seguir aquestes mesures i totes les indicacions que li proporcioni el logopeda.

Article escrit per Sara López Toledo, logopeda del servei de Logopèdia a Domicili

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada