Problemes de comprensió lectoraAquest és un problema molt freqüent entre els alumnes de l’escola. En la majoria d'ocasions el que succeeix és que malgrat que el nen sap llegir bé o molt bé en veu alta realment no processa correctament la informació del text, això pot succeir per diferents causes:
  • El tipus de lectura que fa no es correspon amb l'objectiu de la lectura.
  • No relaciona convenientment la informació del text
  • El vocabulari del text és excessivament alt per a ell/ella
  • La lectura no li resulta motivadora
  • No utilitza mecanismes d'autocontrol de la seva pròpia comprensió
Una altra pregunta que se'ns planteja és: Que podem fer a casa per ajudar-lo?
  1. Assegurar-nos que realitzi una lectura lenta i reposada quan hagi de fer una lectura comprensiva, és a dir, que no es precipiti.
  2. En aquest procés és molt important que s’aturi quan s'adoni que no ha comprès part del missatge. Resultant important llavors tornar a llegir aquella part que no va entendre, recórrer al diccionari si hi ha vocabulari que no comprèn o explicar-li aquella part més difícil de comprendre, per a què pugui continuar llegint amb una comprensió plena.
  3. En ocasions resulta recomanable fer una lectura en la que després de cada paràgraf, o fins i tot després de cada oració si és necessari, es realitzi un petit resum d'allò que ha llegit, que us l'expliqui o bé que ho escrigui en una frase. D'aquesta manera facilitarem que relacioni més tard els esdeveniments que es succeeixen en la lectura.
  4. En el moment en què la lectura no resulta motivadora és important posar al seu abast llibres, contes o fins i tot diaris esportius que s'ajustin als seus interessos , i fins i tot realitzar lectures compartides, és a dir, llegir conjuntament amb ell o ella, ajudant-lo a comprendre allò que està llegint i donant-li pistes que facilitin la seva comprensió.
  5. És bo que a casa els nens vegin que els seus pares llegeixen, ja que això els pot motivar molt, fins i tot en algunes ocasions recomanem, establir un racò de lectura a casa, és a dir, que un o dos dies a la setmana s'estableixi un espai de temps en el que tots llegim, des dels més petits fins als més grans. Aquest racó dóna peu a compartir la lectura i fins i tot després parlar sobre ella.
Bé esperem que aquests consells us resultin d'utilitat.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada