Dislalia: els problemes en l'articulació


La dislàlia és la manifestació d'una parla amb alteracions degudes a la dificultat per articular un o més sons o bé per seleccionar-los i combinar-los per formar paraules. Normalment la dislàlia es manifesta amb l´ omissió o substitució d'aquests sons sense que la persona presenti cap tipus de problema orgànic a nivell dels òrgans bucofonatoris (llavis, llengua etc). Aquestes alteracions són les més freqüents i conegudes de totes les alteracions del llenguatge i, la parla dels nens que la pateixen, es caracteritza per:
  • Presència d'errors en l'articulació dels sons de la parla (omissió, substitució, adició, distorsió)
  • Aquests errors es donen tant en la parla col·loquial com en la repetició de paraules que continguin aquest so.
  • Normalment són alteracions que perduren més enllà dels 4 anys.
A continuació podeu veure les edats corresponents a l'adquisició de cada fonema de la llengua parlada:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada