Què és la teràpia miofuncional?

És aquella disciplina que s'encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir totes aquelles alteracions relacionades amb els òrgans de la parla i que poden interferir en una producció correcta d´aquesta.

La finalitat d'aquesta teràpia és aconseguir un equilibri de tota la musculatura orofacial que permeti que la parla sigui correcta i funcional.


Alteracions on podem aplicar aquesta teràpia.

· Alteracions de la parla de tipus genètic o adquirit (llavi leporí, traumatismes facials, etc)

· Alteracions funcionals de la parla (dislàlies)

· Alteracions de funcions orofacials (deglució atípica, respiració bucal,etc).

· Maloclusions.

· Altres alteracions (succió digital, ús del xumet, bruxisme, etc)

Funcions del logopeda

La tasca fonamental del logopeda és aconseguir que la parla sigui el més correcta i funcional possible,

Hi ha tres funcions vitals per a la nostra supervivència que, segons com les realitzem, podrien ser la causa de diferents alteracions. Aquestes funcions són:

1. Respiració: Hem de tenir en compte, sobretot, el síndrome del respirador bucal, que provocarà una incorrecta posició de la llengua en repòs a més d´una gran entrada d´aire per la boca que pot provocar elevació del paladar.

2. Masticació: Un cop es passa del triturat al sòlid, aquesta s´ha de realizar una masticació correcta, és a dir, s´ha de mastegar de forma bilateral, lentament i moltes vegades fins que l´ aliment quedi gairebé triturat.

Causes que poden provocar una masticació deficient:

· Falta de peces dentàries.

· Maloclusions.

· Respiració oral.

3. Deglució: Quan no es fa de forma correcte seguint els patrons nornals, ens trobem amb la denominada deglució atípica o disfuncional, la qual té lloc quan, la llengua, llavis o la musculatura peribocal interfereixen pressionant les dents cap a un o altre costat.

Treball coordinat amb altres professionals

Tot i que, la teràpia miofuncional és una feina que realitza el logopeda, és necessari treballar amb altres professionals per aconseguir uns bons resultats.

una banda tenim a L´ORTODONTISTA que serà l'encarregat de col·locar adequadament les dents mitjançant les pròtesis necessàries per tal que aquestes estiguin en la posició més fisiològica i estable possible.

La relació entre el Logopeda i l'odontòleg s´estableix amb l'objectiu de rehabilitar les disfuncions neuromusculars de la deglució, articulació de fonemes, respiració, posició de la llengua en repòs, masticació i, en general, de l'activitat de tota la musculatura bucofacial.

No obstant, és important tenir en compte, l´ importància d´ un tractament preventiu i de control de redicives un cop realitzades les correccions d´ ortodòncia. D´ altra banda és important la tasca que porta a terme L´OTORRINOLARINGÒLEG pel que fa a les funcions primàries i secundàries( respiració, deglució, articulació i veu).Així doncs, l´ORL farà una intervenció a nivell orgànic i, el logopeda, a nivell funcional de tota la musculatura implicada en aquestes funcions.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada