La Disfonia i el seu tractament

La disfonia és una alteració de la veu que modifica la comunicació i que pot tenir lloc degut a diferents causes; un esforç vocal, dificultats per mantenir una veu uniforme, cansament al parlar, falta de to o bé descoordinació respiratòria.
Són molts els factors que es relacionen amb la veu i que fan que aquesta sigui o no funcional. Entre aquests convé destacar especialment:
  • Factors emocionals
  • Alteracions posturals
  • Mecanismes laringis
  • Necessitats Vocals
  • Elements tensionals

QUIN ÉS EL TRACTAMENT DE LA DISFONIA?

L’objectiu del tractament de la disfonia és recuperar una veu el més funcional possible per tal d’afavorir la comunicació.
No obstant, no tots els tractaments seran iguals, sino qué, dependran de l’etiologia de cada pacient, de manera que, tenint en compte això, la teràpia es pot dividir en:

Teràpia de veu; dirigida normalment a persones que fan un mal ús de la veu i en la qual es treballa tant de forma indirecta com directa amb el pacient.
La teràpia indirecta es basarà en donar informació al pacient sobre les normes d’higiene vocal, entrenament auditiu i eliminació del mal ús o abús de la veu.
Les tècniques de teràpia directa es faran amb l’ajuda del professional (foniatra, logopeda), i es basaran en aconseguir una relaxació postural, una relaxació laríngia, una respiració costodiafragmàtico-abdominal, una coordinació fono-respiratòria adecuada, així com un millor control del to i el volum de la veu.

Tractament mèdic: Normalment es basa en un bon descans vocal i, depenent de la patologia associada, poden ser casos on es necessiti prendre analsègics per millorar l’alteració.

Tractament quirúrgic: La cirugía dependrà també de la lesió associada (nòduls, pòlips, edemes etc), i té lloc mitjançant microcirugía laríngia o cirugía endoscòpica laríngia funcional sota sedació i anestesia local.

Per tal que es pugui entendre millor quines són les possibles causes que poden provocar disfonia, a continuació insertem un petit esquema amb la “Clasificación Etiológica de los Desórdenes vocales”, segons Mara Behlau & Pontes.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada