Tractament de malalties degeneratives: Alzheimer

Les demències són unes de les alteracions neuropsiquiàtriques més comunes en la gent gran. Els símptomes d’aquestes, i sobretot els de l’Alzheimer, es sobreposen en el temps a les manifestacions del envelliment cerebral.
Es caracteritzen per un deteriorament intel·lectual de causa orgànica i de suficient gravetat com per interferir significativament en el funcionalment social i ocupacional del malalt. Aquest deteriorament intel·lectual inclou, a més a més de la pèrdua de memòria, alteracions en l’orientació, l’atenció, el llenguatge, la percepció, el càlcul, el pensament abstracte i el judici, junt amb dificultats en el control emocional. Aquestes alteracions cognoscitives van acompanyades de la conservació del nivell de consciencia de base orgànica amb absència de malaltia psiquiàtrica de base.
Segons estudis, la demència més freqüent i importat és l’Alzheimer, seguida per la demència cerebrovascular, demències mixtes i demències secundàries.
El transcurs de la malaltia es caracteritza per un inici gradual i un deteriorament cognoscitiu continu, però no necessàriament totes les persones que la pateixen evolucionen de la mateixa manera ni fins els últims nivells.
En aquestes malalties es poden distingir tres etapes:

Continuar llegint
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada