Els beneficis de la Teràpia Miofuncional en el Sistema Estomatognàtic


Presentem aquest article realitzat per la Logopeda del Servei de Logopèdia a Domicili Sara López Toledo, Logopeda que realitza les seves funcions al Baix Llobregat.

El Sistema Estomatognàtic, a partir d’ara S.E., és un conjunt d’òrgans i teixits, està posicionat a la regió craneo-facial, i està coordinat pel Sistema Nerviós Central que permet desenvolupar nombroses i complexes funcions, tals com: la respiració, la deglució, la succió, la masticació i la fonació.
Quines són les estructures que conformen el S.E?
Hi podem trobar tant estructures passives o estàtiques, com estructures actives o dinàmiques.
Les Passives son:
 • Maxil·lar superior.
 • Maxil·lar inferior o mandíbula.
 • Os hioïdal.
Les Actives son (totes tenen components neuromusculars):
 • Conjunt muscular mandibular.
 • Conjunt muscular hioïdal.
 • Conjunt muscular llengua-llavi-galtes.
 • Conjunt muscular crànio-cervical.
També es troben estructures annexes, com les glàndules salivals, components vasculars i components limfàtics.
Quines són les funcions del S.E.?
 • Alimentació: succió, deglució (innates), salivació i masticació (apressa).
 • Respiració: Inspiració/Espiració, tos, esternut (reflexos). És una funció innata i vital.
 • Fonoarticulació: parla, llenguatge i veu. Es poden considerar funcions secundàries, però són vitals per a la comunicació.
Les arcades dentàries creixen per dues forces contraposades, les de la llengua i les dels llavis, han d’estar equilibrades i mantenir un bon balanç. Si hi ha un desequilibri és quan apareixen els problemes. Tots els òrgans del S.E. estan interrelacionats, si es desestabilitza algún d’aquest òrgans ho faran els de la vora. És en aquestes situacions en que la Teràpia Miofuncional(TMF) entra en joc.
Quin és l’objectiu de la TMF?
La TMF és una especialitat de la Logopèdia que té com a objectiu rehabilitar les alteracions funcionals del S.E.
EQUILIBRAR LES PRESSIONS I RESTABLIR LES FUNCIONS.
Es la disciplina que s’encarrega de prevenir, valorar, diagnosticar i corregir les disfuncions que poden intervenir en les diferents estructures del S.E. per tal de restablir totes les seves funcions.
Es tracten de procediments i tècniques per:
 • Equilibrar o compensar estructures òssies implicades i les estructures musculars del S.E.
 • Crear nous patrons neuromusculars de comportament i arribar a la generalització.
 • Reduir i evitar les parafuncions.
 • I en última instància, millorar l’estètica del pacient.
A la TMF es  troben diverses etapes: la de conscienciació, la de correcció i reforçament, i la de generalització, que tenen com a finalitat aconseguir el balanç  orofacial i evitar, interceptar o tractar maloclusions i corregir alteracions articulatòries. Per tot això, la clau de l’èxit és la motivació del pacient i dels seus pares, en el cas de treballar amb infants.
Quines són les àrees d’aplicació de la TMF?
 • Alteracions de les funcions orofacials (deglucions disfuncionals, respiradors orals, etc.)
 • Malformacions facials, cranials i orals (maloclusions).
 • Alteracions de la parla d’origen congènit o adquirit (fisures labio-palatines, traumatismes faicals, etc.)
 • Alteracions funcionals de la parla (dislàlies).
 • Patologies neurològiques o neuromusculars (disfàgia, disàrtria).
 • Seqüeles quirúrgiques (AVC, TCE, cirurgies ortognàtiques, tumorals, etc.)
Tenint en compte totes aquestes àrees d’actuació que es poden trobar en la TMF, ha de quedar clar que el professional que es dediqui a aquesta especialitat ha d’estar ben format. També s’ha de tenir present que entra en lloc un important treball interdisciplinari, el Logopeda ha de poder col·laborar estretament amb altres professionals com odontopediatres, ortodònsistes, ORL,etc.

Recursos Bibliogràfics:
Donato, G., Grandi, D. (2006) Terapia Miofuncional. Diagnóstico y tratamiento. Ed. Lebón. Barcelona.
Canut, J.A. (2005) Ortodoncia clínica y terapeutica. Ed. Masson. Barcelona.
Morales, M. (2009) Mioterapia Funcional, una Alternativa en el tratamiento de desbalances Musculares y Hábitos Nocivos. Acta odontológica Venezolana.(47) 4:1-6.

Autora de l'article: Sara López Toledo, Logopeda.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada