Els Trastorns D'espectre Autista (TEA)


El trastorn d’espectre autista (TEA) s’inclou dins dels trastorns generalitzats del desenvolupament, els quals es caracteritzen per presentar rellevants dificultats o retard en diferents àrees del desenvolupament:

·        Interacció  social

·        Retard del llenguatge

·        Desenvolupament de conductes atípiques

En aquest sentit, es veuen afectades les relacions socials, les formes de comunicació i es pot observar un ampli ventall repetitiu, estereotipat i restrictiu d’interessos i activitats.

Tot i que, en la majoria de casos aquestes dificultats estan presents de de la primera infància, no obstant, ens podem trobar amb infants que manifesten aquestes conductes per primera vegada a partir dels 5 anys.

Quan parlem de “trastorns generalitzats” del desenvolupament, ens estem referint a que, aquelles persones que el manifesten, presenten dificultats a nivell de llenguatge, social i cognitiu, en un grau important que determinarà i afectarà considerablement la vida de l’individu.

Dins dels Trastorns Generalitzats del Desenvolupament estan inclosos:

·        Trastorn d’Espectre Autista (TEA o Autisme).

·        Trastorn d’Asperger.

·        Síndrome de Rett.

·        Trastorn Generalitzat del Desenvolupament.

En relació a l’Autisme, com ja hem comentat, es tracta d´una síndrome on es veuen afectades principalment tres àrees; social, llenguatge i conducta.

Els símptomes més importants a tenir en compte a l’hora de determinar si ens trobem davant d’un TEA són:

·        Ús del gest com a substitut de la paraula per demanar allò que l’infant vol.

·        No hi ha capacitat per mantenir contacte ocular.

·        Presència de “rabietes” amb freqüència.

·        Conductes i jocs estereotipats.

·        No respon a les demandes.

·        Dificultats per relacionar-se amb els iguals.

·        Dificultats per interaccionar.

·        Alteració davant de situacions inesperades o desconegudes.

El fet de ser una síndrome ens indica que no té cura però que, si es treballa adequadament, es poden aconseguir millores favorables que permetin o aportin a l’individu una millor qualitat de vida.

És molt important tenir en compte que, el treball realitzat amb individus que presenten qualsevol tipus de trastorn del desenvolupament, sempre ha de ser multidisciplinari, és a dir, el fet de poder treballar conjuntament amb diferents professionals permetrà que el tractament que s’estigui realitzant sigui molt més profitós.

En aquest sentit hem de fer referència a alguns dels diferents professionals especialitzats en TGD (trastorns generalitzats del desenvolupament):

·        Logopedes

·        Psicòlegs

·        Psicopedagogs

·        Fisioterapeutes

·        Mestres

·        Neuròlegs

·        Neuro-pediatres

·        Psiquiatres

A les darreres Jornades del CDIAP del Maresme; “Sumant Esforços en l’Abordatge de l’Autisme”, es va fer referència a tots aquests aspectes que hem mencionat anteriorment.

En primer lloc i, desprès de fer una aproximació a l’autisme, vam poder gaudir de ponències on es donava molta importància a l’empatia, les emocions, sensacions i sentiments que podem tenir quan treballem amb nens o adolescents amb aquestes dificultats.

La importància d’intentar posar-nos per un moment en la pell de l’altre, tot i les dificultats que comporta, ja que mai ens podrem imaginar el món com ho imaginen els nens amb TEA i viceversa. No obstant, aquest petit intent d’aproximació a un món que desconeixem, ens pot ajudar a comprendre per què ells tenen tantes dificultats per entendre el món tal i com nosaltres el coneixem, un món ple de sorolls, d’informació que ens arriba per tot arreu, tant de manera visual com auditiva, un món on tot es mou massa despresa, on no hi ha temps per integrar i processar tots els estímuls que ens arriben, en fi, un món que es mou a marxes forçades.

 A continuació adjuntem una publicació que va fer el "Grupo de Estudio de Trastornos del Espectro Autista, Instituto de Investigación de Enfermedades Raras- Instituto de Salud Carlos III",sobre les preguntes més freqüents que ens podem plantejar en relació a l'autisme.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada